Systemiska konstellationer

Med dessa kan man reda ut relationsproblem, i par, med familjen eller t.o.m i arbetsmiljön.

Läs mer