logo

Välkommen till Inger Axiö Albinsson

Jag är utbildad naturläkare, akupunktör, Qi-Gong instruktör och kranio-sakral terapeut. Min uppgift är att hjälpa dig skapa balans på kort och lång sikt.
Tidsbokningtid
Ring: 070-637 08 47
From Our Gallery

070-6370847

mail@ingeraxioalbinsson.com

Stockholm & Strängnäs

Top

Systemiska Konstellationer

Inger Axiö Albinsson / Systemiska Konstellationer

FCWgubs

Vad är Systemiska Konstellationer?
Familjesystemet inkluderar alla de personer som påverkar oss själsligen, t.ex. föräldrar, mor- och farföräldrar, syskon, partners och barn. När vi betraktar våra familjer, både nuvarande och ursprungliga, märker vi hur starkt vi är bundna till dem i kärlek och lojalite
Vid ett systemiskt förhållningssätt har man fokus på relationer, samband och
kopplingar mellan alla delar som ingår i det system man vill undersöka. System kan i detta sammanhang vara alltifrån familjer, organisationer, kulturer, vår relation till oss själva och våra mål i livet. Vi lever i ständig relation med vår omvärld som både
påverkar och påverkas av de olika system vi ingår i.

Vid en systemisk konstellation skapas en scenisk gestaltning av det system man vill
utforska. En systemisk konstellation kan ske på flera olika sätt. Syftet är dock alltid att skapa en extern bild av den inre bild av systemet som man bär på. Det ger insikter om vad som pågår och påverkar på systemisk nivå. Något vi oftast är omedvetna om.

Systemiska konstellationer är erfarenhetsbaserad och har utvecklats av den tyske familjeterapeuten Bert Hellinger under mer än 30 år och är idag en
internationellt etablerad metod. Metoden har sin grund i bl. a. fenomenologi, strukturell familjeterapi, anknytningsbaserad terapi, psykodrama och lösningsfokuserad terapi.

Familjekonstellationer utgår från tre grundläggande principer: rätten att höra till, social ordning, samt balans mellan givande och tagande. Det visar sig att ett personligt dilemma nästan alltid har med någon av dessa tre principer att göra.
Ofta är vi helt omedvetna om hur dessa principer påverkar vår vardag. Det kan t ex innebära att vi kan vara indragna i andra familjemedlemmars problem över generationer utan att veta om det. Det återverkar ändå på våra känslor, tankar, handlingar och relationer. Som en konsekvens av detta kan vi ha svårigheter att  förbättra eller förändra vår egen situation även om det är vad vi mest av allt önskar. Med hjälp av Familjekonstellationer synliggörs denna dolda dynamik.

Vilken typ av problem kan du ta upp? frågor som rör parrelationen, utmaningar med barnen, fysiska problem och sjukdomar, svåra livsfrågor/-avgöranden vi står inför, utvecklandet av vår kreativitet och t.o.m. vårt syfte i livet.

Konstellationsarbetet kan tillämpas både vid utveckling av individer och utveckling av grupper och team inom en organisation. Ex på situationer då systemisk coaching och en konstellation kan ge nya infallsvinklar är: problem i grupper/ team, ledarens roll, skapa gemensamma mål, vid viktiga affärbeslut eller förändringar.