Fysikalisk vaskulär terapi

Genom detta kan man förbättra blodflödet i minsta blodkärl och därmed stödja kroppens sjä’lvläkande förmåga eller öka fysiska prestationer.

Läs mer